wedding check list

Wedding Check List

Think, Plan, Relax

විවාහයට මාස 6 - 12 කට පෙර


1. ඔබේ විවාහ මංගල්‍යයේ වර්ගය තීරණය කරන්න. උදා. හෝටලයක, නිවසේදී යනාදිය.

2. ඔබගේ විවාහ දිනය සඳහා කාල රාමුවක් තීරණය කරන්න.

3. උත්සවය සඳහා සුබ දිනයක් හා වේලාවක් ඔබ කැමති නම්, ජෝතිෂ්යය වේදියකු අමතා ඉල්ලන්න (කාලය සමඟ දින කිහිපයක්.)

4. ඔබේ පවුලේ අය, පෙම්වතා සමඟ සාකච්ඡා කර අයවැය තීරණය කර දායක වන්නේ කවුරුන්ද යන්න තීරණය කරන්න. (මංගල අයවැය කැල්කියුලේටරය තුළට එය ඇතුළත් කරන්න.)

5. ඔබ විවාහය ගැනීමට කැමැත්තක් ඇති ස්ථාන ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කළ හැකිද යන්න පරීක්ෂා කර බලන්න.

6. ඔබගේ විවාහය සඳහා දිනය සහ වේලාව තෝරන්න. විවාහ උත්සවය ගැනීමට අවශ්යය ස්ථානය ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කරගන්න. එහි සියලුම කටයුතු අවසන් කරගන්න.

7. අත්තිකාරම් ගෙවා විවාහ උත්සවය ගැනීමට අවශ්යය ස්ථානය ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කරගන්න.

8. උත්සවය පැවැත්වෙන වේලාව හා දිනය රෙජිස්ට්රාර් සමඟ වෙන්කරවා ගන්න.

9. ඔබගේ විවාහය ගැනීමට අදහස් සඟරා, අනෙක් අයගේ අදහස්, පිංතූර හා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සොයාබැලීම් කිරීම අරම්භ කරන්න.

10. අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවීම්, ඔබට ලැබෙන රිසිට්පත් සියලු දේ එකතු කර පොතක් සාදාගන්න එහි ඔබගේ විවාහයේ අයවැයද සටහන් කොට තබමින් ඔබ ගෙවන ලද මුදල් එම අයවැය සමග කළමනාකරණය කරන්න.

11. විවාහය සඳහා තේමාවක්, Style එකක් වගේම වර්ණයන් තෝරාගන්න.

12. ඔබ මංගල සම්බන්ධීකාරක / සැලසුම්කරුවෙකු කුලියට ගන්නේ නම්, දැන් කෙනෙකු තෝරාගන්න. (අත්‍යාවශ්යය නොවේ)

13. දෙවන මනමාල, මනමාලියන් හා මල් කුමාරයන් හා කුමරියන් තෝරා ගැනීම සිදු කරන්න.

14. ඔබගේ විවාහ දිනය පිළිබඳව විදේශීය අමුත්තන්ට දැනුම් දෙන්න. එබැවින්, ඔවුන්ට සැලසුම් කිරීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ඇත.

15. ඔබගේ විවාහ දිනයේදී ඔබ අඳින්නේ කුමක් දැයි සිතීමට පටන් ගන්න.

16. ඔබ විවාහ ගිවිස ගැනීමේ සාදයක් පවත්වන්නේ නම්; දිනයක් සකසන්න, ස්ථානයක් තෝරන්න, අමුත්තන්ගේ ලැයිස්තුවක් සකසා ආරාධනාපත්ර තැපැලට යොමු කරන්න.

17. රූපලාවණ්ය, සෞඛ්ය සහ යෝග්යතා වැඩසටහනක් සැලසුම් කරන්න. ඔබගේ බර සහ මහත අඩු කිරීමට අවශ්ය නම් ඒ සඳහා දැන්ම ව්යායාම කිරීම හා ආහාර කළමණාකරනය කිරීම ආරම්භ කරන්න.

18. මංගල සැපයුම්කරුවන් සෙවීම ආරම්භ කරන්න. මල් සැරසිලි, ඡායාරූප ශිල්පී, වීඩියෝ ශිල්පී, රූපලාවණ්ය, ආහාර සැපයුම්කරු (ඔබගේ හොටලයෙන් ලබා නොදේනම් හෝ ඔබ නිවසේ උත්සවය ගන්නෙනම් පමණයි). හමුවීම් කරන්න, සංචාරය කරන්න, ප්රශ්න අසන්න සහ ඔවුන්ගෙන් උපුටා දැක්වීම් ලබා ගන්න.

19. මල් සැරසිලි කරුවෙකු තෝරාගෙන නිර්මාණ, මල් තේරීම් ආදිය සාකච්ඡා කරන්න. ඔවුන්ගේ සේවාවන් වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවන්න.

20. විවාහය සඳහා අවශ්යය වන රත්තරං ආභරණ සැකසීමට ලබා දෙන්න. (මංගල මුදු හා මංගල මාලය)

21. ආහාරපාන සපයන්නෙකු තෝරා මෙනුව සාකච්ඡා කරන්න. තැන්පතුවක් කර ඔවුන්ගේ සේවය වෙන් කර ගන්න (ඔබගේ හොටලයෙන් ලබා නොදේනම් හෝ ඔබ නිවසේ උත්සවය ගන්නෙනම් පමණයි).

22. ඡායාරූප ශිල්පියා සහ වීඩියෝ ශිල්පියා තෝරන්න. පැකේජයක් තෝරාගෙන ඔවුන්ගේ සේවාවන් වෙන් කරවා ගන්න අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවන්න.

23. විවහය සඳහා ආරාධනා කරනු ලබන අමුත්තන්ගේ ලැයිස්තුවක් සකසන්න.

විවාහයට මාස 4-6 කට පෙර


1. මංගල ආරාධනාපත්ර සකසන්නන් පිළිබඳව සොයා බලන්න.

2. මධුසමය ගත කරන ස්ථාන සෙවීම ආරම්භ කරන්න. ඔබ විදෙස් ගත වීමට අදහස් කරන්නේ නම් විදේශ ගමන් බලපත්රය සඳහා අයදුම් කරන්න, වීසා ආදිය.

3. මංගල කේක් සහ මංගල කේක් කෑලි තෝරා ඇණවුම් කරන්න.

4. ඔබේ මංගල ආරාධනාපත්ර, සහ කේක් පෙට්ටි ඇණවුම් කරන්න.

5. ඔබේ සංගීත කණ්ඩායම / DJ සහ නර්තන කණ්ඩායම තෝරන්න.

6. පළමු නැටුම, ඇතුල්වීම, පියාගේ දියණිය නැටුම් ආදිය සඳහා ගීත සෙවීම ආරම්භ කරන්න.

7. ඔබ රැකියාවක නිරත වන්නේනම් නිවාඩු වෙන් කර ගැනීම සිදු කරන්න.

8. නර්තන අදහස් ආරම්භ කර පුහුණුවීම ආරම්භ කරන්න.

9. අමුත්තන්ගේ ලැයිස්තුව අවසන් කරන්න. සෑම දෙනාගේම තැපැල් ලිපිනය ලබා ගන්න. නැතිනම් ආරධනා කිරීම් ආරම්භ කරන්න.

10. සියලුම සැරසිලි ආදිය පිළිබඳව අවසන් තීරණයකට පැමිණෙන්න.

11. ඔබේ මංගල රථය වෙන්කරවා ගන්න.

විවාහයට මාස 2 - 4 කට පෙර


1. මනාලිය, මනාලයා සහ මනාලියන් සඳහා මංගල සපත්තු සඳහා අවසාන ඇණවුම තබන්න.

2. සමස්ත අයවැය සමාලෝචනය කර අවසන් කරන්න.

3. මනාලිය, මනාලයා සහ අනෙකුත් සහයක මනාල මනාලියන් සඳහා අවශ්යය ආභරණ හා අනෙකුත් දේවල් සකසා අවසන් කරගන්න.

4. මෙනුව සහ බීම තේරීම හෝටලයට හෝ ආහාර සැපයුම්කරුට ඉදිරිපත් කරන්න.

5. පිළිගැනීමේ උත්සවයේදී දේශන පවත්වන්නේ කවුරුන්ද යන්න තීරණය කරන්න.

6. අවශ්යය නම් ඔබේ සැරසිලි කරන්නන්ගේ සාම්පලයක් බැලීමට දිනයක් වෙන් කරවාගෙන එය නැරඹීම සිදු කරන්න.

7. ඔබේ මනාලියන්ගේ ඇඳුම / සාරි ජැකට් සහ මනාලයාගේ ඇඳුම සඳහා පළමු Fitton එක සිදු කරන්න. එහිදී අඩුපඩු ඇත්නම් කියා අවශ්යය පරිදි නැවත සකසා ගන්න.

8. ඔබගේ Pre-Shoot ඡායාරූප රූගත කිරීම හෝ වීඩියෝව සකස් කරන්න.

9. ඔබේ භාරයන් සූදානම් කරන්න.

විවාහයට මාස 1 - 2 කට පෙර


1. විවාහ ආරාධනාපත්ර සියල්ල තැපැල් කර හෝ ආරධනා කිරීම් සිදු කර අවසන් කරන්න.

2. ඔබේ ගීත ලැයිස්තුව අවසන් කරන්න. ඔබේ සංගීත කණ්ඩායම / DJ සමඟ ඒවා සමාලෝචනය කරන්න.

3. ඔබේ ආහාර සැපයුම්කරු, විවාහ උත්සව ශාලාව, මල් සහ සැරසිලි කරන්නන්, පෝරුව හා අශ්ඨක සමඟ සියලු විස්තර අවසන් කරන්න.

4. පෝරුවේ චාරිත්ර සඳහා අවශ්යය සියලු දෙනා සූදානම් කරගන්න.

5. මංගල මුදු, සහ මාලය ලබා ගන්න.

6. ඔබේ සපත්තු තෝරන්න. ඒවා පළඳින්න. ඒවා හොඳින් ගැලපේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

7. පළමු නැටුම, පියා දියණියගේ නැටුම සහ කණ්ඩායම් නැටුම දිගටම පුහුණුවීම් සිදු කරන්න.

8. ඔබේ "පළමු නර්තනය" සංගීතය සමඟ පුහුණු වන්න (ඔබේ මනාලියන් සපත්තු ඇඳගෙන)

9. විවාහ දින කාලරාමුව සකස් කිරීම ආරම්භ කරන්න.

10. මනාලිය, මනාලයා, දෙමාපියන් සහ නැන්දම්මා සඳහා තෑගි මිලදී ගන්න.

විවාහයට සති 2 - 4 ක්


1. මංගල රාත්රිය සඳහා ඔබේ හෝටල් කාමරය වෙන් කර ඇත්දැයි හරියටම තහවුරු කරන්න.

2. ඔබගේ සියලු මධුසමය වෙන් කිරීම් සඳහා අවසාන තහවුරු කිරීම යවන්න.

3. මංගල දින කාල නියමය අවසන් කරන්න; එය සියලුම සැපයුම් කරුවන්ට ලබාදෙන්න.( උදා: හෝටලය, සැරසිලි කරු, පොරු සැලසුම් කරු සහ වෙනත්.)

4. අමුත්තන්ගේ ආසන සකස් කර ආසන සටහනක් සාදන්න.

5. සියලුම සැපයුම් කරුවන්ට ඔවුනට අවශ්යය නම් අවසන් ගෙවීම් සිදු කරන්න.

6. ආහාර මෙනුව පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගෙන එය ඔබගෙ ආහාර සැපයුම් කරුට දන්වන්න.

7. දිනයන්, වේලාවන් සහ ස්ථානයන් තහවුරු කිරීමට සියලුම සැපයුම් කරුවන්ට අමතන්න.

8. මධුසමය සඳහා අවශ්යය සියලු දේවල් ඇසුරුම් කරන්න.

විවාහයට සති 2 කට පෙර


1. තවමත් හරියටම අවසන් තහවුරු කිරීමක් ලබා නොදුන් අමුත්තන් සඳහා ඇමතුමක් ලබා දෙන්න.

2. ඔබේ ඇඳුම් පැළඳුම්, කොණ්ඩා මෝසිතර හා Makeup පිළිබඳව ඔබේ රූපලාවන්ය ශිල්පියා සමඟ පෙර පුහුණුවීම් සිදු කරමින් අවසන් තීරණයකට පැමිණෙන්න.

3. පවුලේ සාමාජිකයෙකු හෝ මිතුරෙකු පත් කරන්න,

a. අවසානයේ තෑගි නිසි ස්ථානයට ලබා දීම සඳහා එකතු කරන්න.

b. කුලියට ගත් උපකරණ ආදිය නැවත භාර දීමට.

c. සංරක්ෂණය සඳහා මංගල මල් කළඹ යවන්න.

d. සියලුම සැපයුම් කරුවන් සඳහා අවසාන ගෙවීම් සකස් කරන්න.

4. ඔබේ මුහුණු, හිසකෙස් ප්රතිකාර ලබා ගන්න (අවසාන දින කිහිපය තෙක් බලා නොසිටින්න)

විවාහයට සතියකට පෙර


1. මංගල දින හදිසි කට්ටලය සකස් කරන්න (උදා: ප්ලාස්ටර්, බෙහෙත්, ආරක්ෂිත අල්ෙපෙනති).

2. ඔබේ මංගල ඇඳුම් අවසන් කර ලබා ගන්න.

3. පිළිගැනීමේ ස්ථානයේ ඔබට අවශ්ය දේවල් ඇසුරුම් කරන්න. අමුත්තන්ගේ පොත, පෑන, මංගල කේක් කෑලි, විවාහ මංගල්ය.

4. ඔබේ මනාලියන්ගේ ගවුම, සාරිය, වැස්ම සහ ඔබේ සියලු උපාංග එකට ඇති බවට වග බලා ගන්න

5. මනාලයාගේ ඇඳුම රැගෙන ඔහුගේ සියලු උපාංග එකට ඇති බවට වග බලා ගන්න.

6. මනාලයා සඳහා කොණ්ඩය කැපීම සහ මනාලිය සඳහා කන්ඩිෂනර් ප්රතිකාර ලබා ගන්න.

7. විවාහයට අවම වශයෙන් දින 5 කට පෙර Facial එකක් සිදු කරගන්න. විවාහයට පෙර දින තෙක් බලා නොසිටින්න.

8. අමුත්තන් සඳහා ආසන සැකසීම අවසන් කරන්න

9. මනාලිය - ඔබේ සහය මනාලියන් හමුවන්න; ඔවුනගෙන් ඔබට සිදු විය යුතු දේවල් පිළිබඳව පැහැදිළි කරන්න

10. මනාලයා - ඔබේ සහය මනාලයන් හමුවන්න. ඔවුනගෙන් ඔබට සිදු විය යුතු දේවල් පිළිබඳව පැහැදිළි කරන්න

විවාහයට දින 2 - 3 කට පෙර


1. අවසාන රැස්වීමක් සංවිධානය කර ඔබ සියල්ලන්ම එකම අදහස් දරමින් සිටින බවට වග බලා ගන්න.

2. පළමු නර්තනයක් සංවිධානය කරන්න, පියාගේ දියණිය නැටුම් සහ කණ්ඩායම් නර්තන පෙරහුරුවක් (මනාලියන් සාදය සමඟ).

3. විවාහ මංගල දින කාල සටහන මනාලියන්ගේ සාදයට යවන්න.

ඔබේ විවාහයට පෙර දිනය


1. පිළිගැනීමෙන් පසු ඔබගේ තෑගි / බඩු බාහිරාදිය ඇසුරුම් කිරීමට යමෙකුට නියම කරන්න.

2. සියලුම මංගල දින අයිතම ඇසුරුම් කර යාමට සූදානම් බවට වග බලා ගන්න.

3. විවාහ මංගල්යය සමඟ අවශ්ය සියලු රාජකාරි අවසන් බවට තහවුරු කරන්න.

4. අත් සහ නිය අලංකරණය ලබාගන්න. (manicure/pedicure)

5. වේලාසනින් නින්දට ගොස් විවේකීව සිටීමට උත්සාහ කරන්න.

විවාහ දිනයේදී


1. හොඳ උදෑසන ආහාරය අනුභව කරන්න.

2. ඇඳුම් ඇඳීම, වේශ නිරූපණය සහ කොණ්ඩා මෝස්තර සඳහා ඕනෑ තරම් කාලය ලබා දෙන්න.

3. හොඳම සහ විශ්වාසනීයම පුද්ගලයාට ඔබේ මංගල මුදු සහ මාලයේ භාරකරත්වය ලබා දෙන්න.

4. ගැඹුරු හුස්මක් ගෙන RELAX වන්න.

Create your Wedding Account Totally Free !

you can see all of details and you can download checklist pdf also


Wedding Sri Lanka logo
wedding sri lanka facebook link wedding sri lanka instagram page wedding sri lanka Youtube channel wedding sri lanka pinterest page wedding sri lanka twitter page
About Us Support Earn with Us
Terms and Conditions Privacy Policy